Warning! Our website may not work correctly with this browser! Please update to the latest version

Personvernerklæring

Det er viktig for oss å beskytte dine personopplysninger. Her beskriver vi hvordan vi samler inn og behandler informasjon om investorer i Harvest og besøkende på våre sider. Behandling av personopplysninger reguleres av personvernlovgivingen.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, fingeravtrykk og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger.

Formålet med å samle inn personopplysninger

Vi henter kun inn personopplysninger for bestemte, legitime formål og opplysningene skal i utgangspunktet ikke brukes til noe annet formål enn det de er hentet inn for. Opplysningene skal ikke utleveres til andre, med mindre kunden har samtykket til utleveringen, eller det foreligger annet rettslig grunnlag.

Formålet med å samle inn personopplysninger er å sikre at vi kan tilby en best mulig tjeneste til våre kunder samt følge opp regulatoriske krav og plikter, som for eksempel skatterapportering, motvirke hvitvasking og finansiering av terror.

Personopplysninger kan benyttes til interne kundeanalyser, forretningsutvikling og statistikkformål.

Personopplysninger vi henter inn

Vi henter inn følgende personopplysninger:

  • Navn, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, folkeregistrert adresse og bankkontoinformasjon.
  • Informasjon for å motvirke hvitvasking og finansiering av terror som bl.a. innskuddets opprinnelse, sparemål og relasjoner til politisk eksponerte personer.
  • Kundekorrespondanse som e-post og telefonsamtaler.
  • Annen informasjon som er oppgitt eller sendt til Harvest for behandling, f.eks. for kontoflytting eller andre personer som er legitimert under inngåelse av kundeforhold.
  • Vi kan også besitte andre personopplysninger vi er rettslig forpliktet til å samle inn etter norsk lov.

Hvordan vi beskytter din personlige informasjon

Vi tar ansvaret for å beskytte din personlige informasjon alvorlig, følger beste praksis innen IT-sikkerhet og har strenge interne rutiner.

Vi deler ikke personopplysinger med eksterne parter hvis ikke kunden eksplisitt har gitt tillatelse til dette, det er en databehandlingsvirksomhet som opererer på vegne av Harvest eller vi er rettslig pålagt å dele personopplysninger (som for eksempel skattemyndigheter).

Vi kvalitetssikrer og verifiserer at våre databehandlingsleverandører også etterfølger personvernlovgivingen.

Vi selger ikke personopplysninger.

Sikkerhet

De personopplysningene vi besitter er adskilt i egne databaser der ansatte har begrenset tilgang. Personlig informasjon lagres ikke lengre enn nødvendig hvis ikke annet er bestemt i gjeldende lovgivning.

Vi benytter HTTPS på alle våre nettsider for sikker kommunikasjon mellom oss og besøkende nettlesere, slik at informasjon ikke kommer på avveie.

Markedsføring

Personopplysinger kan brukes til markedsføring av Harvest sine produkter og tjenester, forutsatt at kunden ikke har reservert seg mot dette. Vi forbeholder oss likevel retten til å kontakte kunder direkte med saker relatert til deres kundeforhold eller saker vi er rettslig forpliktet å informere om.

Personvernombud

Harvest har utnevnt et eget personvernombud som er ansvarlig for at behandling og bruk av personopplysninger skjer på en forsvarlig måte etter gjeldende regelverk. Personvernombudet kan kontaktes på

Om informasjonskapsler

Les mer om vår cookie policy her.